و ما ادرئک مالیلة القدر

بسم الله

و ما ادرئک مالیلة القدر

 

این را میدانم که قدر شب قدر را نمی دانم. و مگر تو  خودت پیامبرت را نگفتی که " تو چه میدانی شب قدر چیست؟ " اما این را می دانم که در شب قدر برای هر کس به اندازه خودش مقدر می کنی. پس اول قدرم را بالا ببر. بعد مقدراتم را معلوم کن.

 

آمین

یا حق

/ 0 نظر / 6 بازدید